Scriptieprijs Veiligheid en Samenleving

170621, Scriptieprijs Veiligheid en Samenleving

Centre for Policing and Security

http://www.politiestudies.be/userfiles/Flyer%20Oproep%20Scriptieprijs%202016-2017.pub.pdf

Wie meer informatie wenst, richt zich tot sec@policingandsecurity.be

Ga ook voor informatie naar www.policingandsecurity.be

 

Oproep CPS-Prijs voor het beste  Nederlandstalige eindwerk

WAT IS HET?

Het Centre for Policing and Security vzw (voorheen Centrum voor Politiestudies) (CPS)  organiseert voor de zevende keer een wedstrijd voor het beste Nederlandstalig eindwerk.

Het moet gaan om eindwerken die

♦ werden neergelegd bij het beëindigen van een opleiding in het hoger onderwijs alsook alle eindwerken van professionele opleidingen in de veiligheidssector gedurende  afgelopen academiejaar 2015-2016 (academische bachelorproeven komen dus niet in  aanmerking, eindwerken uit voorgaande academiejaren komen eveneens niet in aanmerking);

♦ een quotering van 14 of meer (op 20) hebben behaald;

♦ in het Nederlands geschreven zijn;

♦ betrekking hebben op thema’s die relevant zijn op het kruispunt van veiligheid en samenleving, die de missie van het Centre for Policing and Security tot uitdrukking brengen, die vernieuwend en kritisch zijn;

♦ nog niet eerder gepubliceerd zijn. Hierbij wordt zowel een papieren publicatie als een  publicatie op internet bedoeld. De werken moeten origineel zijn en geen ISBN/ISSN nummer kennen.

 

VEREISTEN

Om als geldige inzending te worden beschouwd dient:

♦ ze ons uiterlijk te bereiken op 13 november 2017 ;

♦ ze ons te bereiken op e-mailadres sec@policingandsecurity.be

♦ ze vergezeld te zijn van:

  • Het geanonimiseerde eindwerk in digitale versie (‘ready to print’, Word format)
  • Een publiceerbaar artikel dat de bevindingen van het eindwerk samenvat (±6.000 woorden) (Word/.docx-bestandsformaat)
  • Een brief waaruit uw akkoord blijkt met dit wedstrijdreglement en uw bereidheid om de samenvatting te herwerken na reviewing (cfr. infra)
  • Een digitale kopie van het puntenbriefje , als bewijs dat het minstens gequoteerd werd met 14/20.

 

DE PRIJS

De prijs bestaat uit:

♦ Een geldprijs van 500,- Euro

♦ De publicatie van het eindwerk in boekvorm, uitgeverij Maklu

♦ De winnaar zal de gelegenheid krijgen zijn/haar eindwerk toe te lichten ter gelegenheid van een  feestelijke prijsuitreiking op een studiedag of ander evenement van het CPS (september of oktober 2018)

♦ Een eervolle vermelding op de website van het Centre for Policing and Security vzw

Het winnen van of genomineerd worden voor deze prijs biedt ook een aantoonbare meerwaarde op uw CV.  Bovendien is het een positieve referentie die van pas kan komen bij het solliciteren of verder studeren.

 

PRAKTISCHE INLICHTINGEN

Alle inzendingen (samenvattingen):

♦ zullen opgenomen worden in een raadpleegbare databank van de uitgeverij Maklu, die deze ter  beschikking stelt van de abonnees van het tijdschrift Cahiers Politiestudies (http://www.maklu-online.eu/nl/law/cps-scriptieprijs/). De jury behoudt zich het recht de samenvattingen die taal/tikfouten bevatten niet in de databank op te nemen

♦ kunnen in overweging genomen worden om gepubliceerd te worden in de Cahiers Politiestudies of Reeks Veilgheidsstudies, mits ze passen in één van de thema’s die ze behandelen, en mits ze de ‘double blind review’ procedure met succes zijn doorlopen.

 

Uit alle ingezonden abstracts wordt een selectie gemaakt door een selectiecommissie die is samengesteld uit academici, politieofficieren, leidinggevenden uit de veiligheidssector en veiligheidsonderwijs. De selectie zal gebeuren op geanonimiseerde versies van de door u toegezonden samenvatting. De selectiecommissie zal een shortlist samenstellen van vijf (5) genomineerden.

De uiteindelijke rangschikking zal gebeuren door de lezing van de volledige teksten door elk jurylid.  Deze jury beslist uiteindelijk welk eindwerk de prijs verdient.

Mocht u meer informatie wensen over dit initiatief, dan kunt u contact met ons opnemen.

We hopen alvast uw interesse te hebben opgewekt en kijken uit naar uw inzending!

 

Met hartelijke groeten,

Centre for Policing and Security vzw

Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, email: sec@policingandsecurity.be  Ondernemingsnummer: BE 0449.873.429  Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel Rekeningnummer IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB Consulteer regelmatig de webstek van het CPS voor informatie over  alle andere activiteiten van het CPS: www.policingandsecurity.be .

Nieuwsbrief

Gelieve dit veld leeg te laten.