www.civismundi.nl

Civis Mundi digitaal # 34, Thema 26: Integriteit en corruptie
December 2015
In dit nummer publiceren we een aantal korte bijdragen over recente ontwikkelingen en tendenties op het terrein van integriteit en corruptie, voorafgegaan door een oproep tot meer democratie van Michel van Hulten, waarbij hij de gangbare praktijk van partijpolitieke benoemingen als netwerkcorruptie ter discussie stelt. Onder thema 6.1 is dat al herhaaldelijk gedaan, en zelfs al veel eerder in Civis Mundi als gedrukt medium; eerst in het themanummer Het benoemingsbeleid en het vraagstuk van machtsverdeling (Civis Mundi, II, 11-12, 1974), en daarna, naar aanleiding van de Fortuynrevolte, ook in het Civis Mundi Jaarboek 2004, Opstand der burgers, met name in hoofdstuk 2. Deze praktijk van politieke benoemingen, die voor politiek ongeorganiseerden gesloten is, wordt nu ook als netwerkcorruptie geattaqueerd. Hoe lang kan die praktijk zich als zodanig nog handhaven?

Inleiding en overzicht – Michel van Hulten

lees verder »

Oproep voor meer democratie

lees verder »

Deugd

lees verder »

Van afvinken naar aanspreekbaarheid

lees verder »

Verschuivende aandacht voor bestrijding van corruptie

lees verder »

5 Key Trends in Global Anti-Bribery Enforcement

lees verder »

Nieuwsbrief