Corruptie is een ziektevirus dat onze economieën heeft aangetast. Velen zijn het erover  eens dat corruptie moet worden voorkomen, en waar en/of wanneer dat voorkomen niet lukt, dient te worden bestreden - ook al is het een wanhopige strijd met weinig kans op een gunstig resultaat, en al helemaal geen kans op absoluut succes. Corruptie.org wil de bewustwording van het verschijnsel corruptie vergroten.

Mijn bijdrage op dit terrein van onderzoek, beleidsvorming en uitvoering van beleid, met name gericht op het voorkomen van corruptie als belangrijkste taak bestaat uit onderzoek en publicatie van resultaten in mijn boek van 2002 'Corruptie, onbekend, onbemind, alomtegenwoordig' (de titel geeft al aan hoe bijna hopeloos onze strijd tegen corruptie is). In mijn boek gepubliceerd in 2011 'Corruptie, handel in macht en invloed' ga ik hiermee verder Met die tweede titel benadruk ik mijn opvatting dat onze noordwest-europese regio bepaald niet het van corruptie verschoonde gebied is dat velen zien. We kijken niet goed en we verzuimen in het bijzonder te kijken naar machtsmisbruik en belangenverstrengeling waarin wij bijzonder goed zijn. We zijn ook goed in het verstrekken van de kwalificatie 'corrupt' aan de ontvangers van corrupte giften (regeerders/generaals, of ook politieagenten) elders met name in de Derde Wereld, terwijl we de betalers van diezelfde giften (ook/dikwijls Nederlandse ondernemers) verzuimen dusdanig te kwalificeren. Geen wonder dat wij er elk jaar weer goed uitkomen in de Corruption Perceptions Index.  Zie voor bibliografische gegevens van mijn twee boeken en vele artikelen de lijst onder > 'Publicaties' > 'Michel van Hulten' op deze website.

'Belangenverstrengeling' wordt meer en meer mijn studie-onderwerp, zie onder andere op deze website het document 'Influence marketing'. Ik nodig iedere onderzoeker uit meer aandacht te schenken aan dit thema en met mij samen te werken in het verzamelen van gegevens en het ontrafelen van de mechanismes die achter belangenverstrengeling schuil gaan. En wat we ertegen kunnen doen! Als u belangstelling heeft voor samenwerking stuur me dan een e-mail michel@vanhulten.com  

Nieuwsbrief