Civis Mundi (www.civismundi.nl)

Civis Mundi digitaal # 34, Thema Corruptie en Integriteit, december 2015
http://www.civismundi.nl/index.php?p=nummers#Thema 26: Integriteit en corruptie

Thema 26: Integriteit en corruptie
In dit nummer publiceren we een aantal korte bijdragen over recente ontwikkelingen en tendenties op het terrein van integriteit en corruptie, voorafgegaan door een oproep tot meer democratie van Michel van Hulten, waarbij hij de gangbare praktijk van partijpolitieke benoemingen als netwerkcorruptie ter discussie stelt. Onder thema 6.1 is dat al herhaaldelijk gedaan, en zelfs al veel eerder in Civis Mundi als gedrukt medium; eerst in het themanummer Het benoemingsbeleid en het vraagstuk van machtsverdeling (Civis Mundi, II, 11-12, 1974), en daarna, naar aanleiding van de Fortuynrevolte, ook in het Civis Mundi Jaarboek 2004, Opstand der burgers, met name in hoofdstuk 2. Deze praktijk van politieke benoemingen, die voor politiek ongeorganiseerden gesloten is, wordt nu ook als netwerkcorruptie geattaqueerd. Hoe lang kan die praktijk zich als zodanig nog handhaven?

Inleiding en overzicht – Michel van Hulten

lees verder »

Oproep voor meer democratie

lees verder »

Deugd

lees verder »

Van afvinken naar aanspreekbaarheid

lees verder »

Verschuivende aandacht voor bestrijding van corruptie

lees verder »

5 Key Trends in Global Anti-Bribery Enforcement

lees verder »

———————————————————————————-

Civis Mundi #33, Thema 26: Corruptie en integriteit, 4 oktober 2015

In dit nummer publiceren we na een korte inleiding van Michel van Hulten relevante informatie over vier heel verschillende onderwerpen, te weten:

–          Het FIFA-schandaal: een analyse over corruptie in de wereldvoetbalbond FIFA, gemaakt door het Department of Justice te Washington. Een nieuwe reeks arrestaties in deze FIFA-zaak is aangekondigd; de voorzitter, Sepp Blatter, is door de Zwitserse justitie inmiddels aangeklaagd;

–          De noodzaak tot oprichting van een Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers, onder de titel Integriteit in het gedrang, op persoonlijke titel geschreven door Hans Groot en Alain Hoekstra;

–          Bewerking van een scriptie van de Leidse masterstudente Lize Kooijman, waarin de meldingen van integriteitsschendingen, afkomstig van vier ministeries (Financiën, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie) nader worden geanalyseerd;

–          En ten slotte twee video’s van gesprekken van Erik de Vlieger over lobbycratie met Syp Winia, die onderzoek deed naar het lobbyen door (ex-)politici, en met Michel van Hulten, die al vele jaren onderzoek doet naar corruptie, lobbyisme en de grenzen daartussen.

Inleiding (#33) – Michel van Hulten

lees verder »

Integriteit in gedrang – Hans Groot en Alain Hoekstra

lees verder »

Meldingen van integriteitsschendingen: een ontwikkeling van aandacht en zorg – Lize Kooijman

lees verder »

Gesprekken van Erik de Vlieger over lobbycratie met Syp Winia en Michel van Hulten

lees verder »

Nieuwsbrief