Disclaimer voor www.corruptie.org

Corruptie.org verleent u hierbij toegang tot www.corruptie.org (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Corruptie.org behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Corruptie.org spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Corruptie.org.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Corruptie.org nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Corruptie.org.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Nieuwsbrief

Gelieve dit veld leeg te laten.