Emile KolthoffMoedwil, misverstand of onvermogen? De queeste naar katalysatoren voor corruptie en ander niet integer gedrag, Oratie als bijzonder hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit (9 december 2011), ISBN 978-90-5931-805-2, NUR 741. Video van het uitspreken van de oratie: http://www.youtube.com/watch?v=D9QWW_cnEmo‘Ondanks alle aandacht voor het belang van integriteit binnen overheidsinstellingen en andere publieke organisaties zijn nieuwe schandalen aan de orde van de dag. Belangenverstrengeling door bestuurders, corruptie door ambtenaren, ongewenst gedrag van professionals, klokkenluiders die het onderspit delven en organisaties die hun goede imago zien verdwijnen als sneeuw voor de zon door het gedrag van hun bestuurders.’
http://www.boomlemma.nl/bestuurskunde/catalogus/moedwil-misverstand-of-onvermogen-1#
p. 11: ‘Corruptie: elke schending van morele normen en waarden, waaronder te verstaan integriteitschendingen’
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/41/595.html

Nieuwsbrief