De ‘Future’-formule in onderzoek en onderwijs

In het kader van deze formule werken derde- en vierdejaars universitaire studenten en hbo-studenten vanuit verschillende opleidingen samen met medewerkers van bedrijven aan een radicale verduurzamingsslag binnen die bedrijven. De diversiteit aan opleidingen is nodig omdat het niet alleen gaat om de technische aspecten van verduurzaming. Er wordt ook gekeken naar nieuwe organisatie- en communicatievormen en zelfs naar de radicaal nieuwe business modellen die nodig zijn om duurzaamheid verder door te voeren.

Het onderzoeksprogramma ‘Government of the Future’ is geïnspireerd op drie onderzoeksprogramma rond de thema’s ‘Factory of the Future’, ‘Energy of the Future’ en ‘Food of the Future’.

Samen hebben deze programma’s gemeen dat:

  • ze gedreven worden door een consortium van partijen;
  • ze innovatiekracht en –vermogen bundelen;
  • ze de vragen van overmorgen aan de orde stellen (plat gezegd: de toekomst over 10 jaar) te vertalen naar het begin dat vandaag gemaakt kan worden;
  • de leden ook nadrukkelijk over de grenzen van hun eigen sector en zelfs vraagstuk heen kijken.

Onderzoeksprogramma’s:

Energy of the Future

Dit nieuwe programma start in september 2012 en hierin staan Groen Gas en de circulaire economie (ook wel kringloopeconomie) centraal. Het programma werkt samen met Gasterra, het bedrijf dat o.a. het in Nederland gewonnen aardgas verhandelt. Samen met Gasterra gaan we op zoek naar de mogelijkheden voor de productie en benutting van Groen Gas en het realiseren van lokale economische ontwikkeling.

Meer informatie via Bauke de Vries, b.j.devries@saxion.nl of kijk op www.energyofthefuture.nl

Government of the Future

In september 2012 start ook het eerste programma Government of the Future. Samen met organisaties uit de publieke sector zijn een aantal interessante vraagstukken geformuleerd. Het gaat hierbij om de vormgeving van de publieke sector van morgen. Dit programma betreft onderzoeken en projecten die studenten uitvoeren samen met publieke en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie via Frans Jorna, f.b.a.jorna@saxion.nl of kijk op www.governmentofthefuture.nl

Food of the Future

De voedselvoorziening in de toekomst moet en zal grote veranderingen ondergaan. We zitten nu midden in een economische crisis. Dat maskeert andere crises die mogelijk hier mee samenhangen rondom thema’s zoals klimaat, milieu en voedsel. In dit honours programma staat de problematiek in de voedselketen centraal. Samen met een aantal bedrijven die een rol spelen in de voedselketen worden de vraagstukken die zich hier voordoen onderzocht en worden verkenningen uitgevoerd naar radicaal nieuwe manieren van productie, transport, marketing en consumptie van voedsel.

Meer informatie via Oksana Popovych, o.popovych@saxion.nl of kijk op http://buitengewoon.saxion.nl/nieuws/factory-of-the-future-is-op-zoek-naar-jou/

Algemene vragen

Voor algemene informatie over de Future-programma’s kunt u terecht bij lector Johan Wempe, via j.f.d.b.wempe@saxion.nl, of projectcoördinator Linda Kemperink, via l.s.a.kemperink@saxion.nl.

Nieuwsbrief