05-07-2011 Botsende publieke waarden bij PPS

DIMENSIES EN DILEMMA’S VAN JURIDISCH-BESTUURSKUNDIGE LEGITIMITEIT, IN HET BIJZONDER BIJ OPENBAAR GEZAG

Michiel Heldeweg en Maurits Sanders
Prof. mr. dr M.A. Heldeweg is hoogleraar Public Governance Law aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.
Drs M.Ph.Th. Sanders is hoofddocent Bestuurskunde bij Saxion en promovendus aan de Faculteit Management en Bestuur van de Universiteit Twente.

De verschuiving van government naar governance brengt een grotere wisselwerking tussen publieke en private actoren. Wisselwerking in de vorm van publiek-private samenwerking (pps) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het doorvoeren van complexe beleidsprojecten. Kan dergelijke samenwerking, mede gelet op publiekrechtelijke waarden, voldoen aan eisen van good governance en zo ja, hoe?
Het antwoord op die laatste vraag hangt (vooral) samen met de mate waarin pps kan leiden tot voor derden bindende uitkomsten waaraan private partijen deelgenoot waren. Daarom wordt in deze bijdrage de meest verregaande vorm van pps onderzocht:  pps met ‘openbaar gezag’. Hiermee wordt scherpte gebracht in de voor praktijk en wetenschap relevante vraag of en zo ja, hoe evenwicht kan worden gevonden tussen juridisch-bestuurskundige waarden van effectiviteit en legitimiteit. Een positief antwoord lijkt mogelijk, maar de combinatie van private betrokkenheid (uit particuliere belangen) en publieke dienstbaarheid (uit algemeen belang) is nimmer vanzelfsprekend.

Zie:  THEMA BESTUURSKUNDE 2011 – 2, pp. 33-43, noten en literatuur
http://archief.saxion.nl/files/storage/leef/Publicatie_Botsende%20Publieke%20Waarden%20bij%20PPS.pdf

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief