120731, Publicaties Johan Wempe

 

PUBLICATIES Johan Wempe

 

A. BOEKEN EN OVERIGE ZELFSTANDIGE UITGAVEN

1 Hulten, M. van & J. Wempe, 2008, Corruption, Development Cooperation and Governance, Saxion, Enschede.

2 Wempe, J., 2003. De Open Onderneming: Een maatschappelijk vraagstuk. Inaugurele rede. Erasmus Universiteit Rotterdam: ERIM.

3 Kaptein, M. & Wempe, J. 2002. The Balanced Company: A theory of Corporate Integrity. Oxford: Oxford University Press.

4 Wempe, J., & Kaptein, M. 2000. Ondernemen met het Oog op de Toekomst: Integratie van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Stichting Maatschappij en Onderneming.

5 Wempe, J. and J. Sójka (eds.), 2000. Business Challeging Business Ethics: New Instruments for coping with Diversity in International Business. Kluwer, Dordrecht.

6 Wempe, J. & K. Melis, Management en Moraal, Groningen: Kluwer, 1991, 6de editie: 2001.

7 Wempe, J., 1999. Dealing with Bribery and Corruption. A Management Primer. Shell publicatie, Londen.

8 Wempe, J., 1998. Market & Morality. Business Ethics and the dirty and many hands dilemma. Dissertatie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Eburon, Delft.

9 Brand, A.F., E. Kimman, H.J.L. van Luijk en J. Wempe (ed.): Bedrijfsethiek in Nederland. Onderneming en verantwoordelijkheid. Het Spectrum, Utrecht, 1989.

 

B. INTERNATIONALE ARTIKELEN

1. Wempe, J., 2010, Integrative Social Contract Theory and Business Ethics, in: Journal of Business Ethics.

2. Wempe, J., 2005. Fair Trade? Journal of Business Ethics, Sept.

3. Kaptein, M., & Wempe, J., 2001. Sustainability Management: balancing and integrating economic, social and environmental responsibilities. Journal of Corporate Citizenship, (1)2: 91-106.

4. Kaptein, M., & Wempe, J. 1998. Twelve Gordian knots when developing an organizational code of ethics. Journal of Business Ethics, 17: 853-869.

5. Kaptein, M, & Wempe, J. 1998. The ethics report: a means of sharing responsibility. Business Ethics: A European review, 7(3): 131-139.

 

C. HOOFDSTUKKEN IN INTERNATIONALE BOEKEN

1 Wempe, J., 2011, From task to role responsibility. In: A. Tencati e.a., Transatlantic Business Ethics. Oxford: Peter Lang.

2 Wempe, J., 2010, Chain Responsibility. Collective responsibility of loosely structured organizations. In: Zsolnai, L., The Collaborative Enterprise. Oxford: Peter Lang.

3 Keijzers, G. & J. Wempe, 2008, Entrepeneurship, Innovation and Sustainability, in: W. Burggraaf, R. Floren & J. Kunst, The Entrepeneur & The Entrepeneurship Cycle, Van Gorkum, Assen.

4 Wempe, J., 2004. The social role of businesses and the role of the professional. In: M. Korthals and R.J. Bogers, (eds.), Ethics for Life Scientists, Wageningen UR Frontis Series vol. 5, Springer, Dordrecht, 27-39.

5 Wempe, J. and T. Donaldson, 2004. The Practicality of Pluralism: Redrawing the Simple Picture of Bipolarism and Compliance in Business Ethics. In: G. Brenkert (ed.) Corporate Integrity & Accountability, Sage Publications, London 2004, 24 – 37.

6 Kaptein, M. & Wempe, J. Ethical dilemmas of corporate functioning. In: Zsolnai, L. (2002). Ethics in the Economy: Handbook of Business Ethics. Oxford: Peter Lang. Pp. 135-150.

7 Kaptein, M. & Wempe, J. 1999. Working on integrity: differences and similarities between public and private sector organizations. In: Huberts, L.W.J.C., & Heuvel, J.H.J. van den. Integrity at the Public-Private Interface. Shaker Publishing: 113-131.

8 Wempe, J. and J. Essers, 1994. National legislation versus international competition: the environmental clean-up at Avebe. In: H.J.L. van Luijk en B. Harvey (red.), European cases in Business ethics, Prentice Hall.

9 Wempe, J., 1992. A moral judgement of company practice: the disaster with the Herald of Free Enterprise.” In: A.W. Musschenga, B. Voorzanger & A. Soeteman (red.), Morality, Worldview and Law. The Idea of a Universal Morality and its Critics, Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992, 323 – 335.

 

D. PUBLICATIES IN HET NEDERLANDS

1 Sanders, M.Ph.Th. en J.F.D.B. Wempe, Ruimte voor groen gas. ROMagazine, jaargang 29 – nr. 11, 30-31, 2011.

2 Johan Wempe, Onderzoeksjournalistiek en ongewenste relaties, in: Tien keer tien. Corruptie in 10 vragen en 100 antwoorden,. Grant Thornton en Norton Rose, 2011.

3 Wempe, J., 2010, Ketenverantwoordelijkheid. In L. Moratis en M. v.d. Veen, Basisboek MVO. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Van Gorcum, Assen: 93-112.

4 Wempe, J., Duurzaam ondernemen en bedrijfsethiek, in: Fiat Justitia, jaargang 22 nr. 2, 2010, Rotterdam,14 – 17.

5 Wempe, J., 2007, Externe Samenwerking, in: Duurzaam Ondernemen, Euroforum, module 7.

6 Wempe, J., 2006, De achterkant van het debat over topsalarissen in de publieke sector. In: Noblesse oblige, Christen Democratische Verkenningen, Boom, Meppel.

7 Wempe, J., 2006, Ketenverantwoordelijkheid. In L. Moratis en M. v.d. Veen, Basisboek MVO. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Van Gorcum, Assen: 93-112.

8 Wempe, J., 2004. Ondernemerschap en maatschappelijke meerwaarde”, in: R. van Es en G. Schuiling (red.), Themanummer: Ethiek als verantwoord organiseren, Tijdschrift voor Management en Organisatie, Kluwer, Dordrecht, 58 (4-5) : 45 – 61.

9 Wempe, J., 2003. Zoeken naar nieuwe vormen van besturing. In: Beleef 2030, 4 toekomstscenario’s voor de energiewereld, Essent, 2003, 191-195.

10 Wempe, J. & Kaptein, M. Integriteit als Ondernemingskwaliteit. In: Jeurissen, R.J.M., en Musschenga, A.W. 2002. Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur. Assen: Van Gorcum: 78-99.

11 Kaptein, M., & Wempe, J. 2001. Bedrijfsethiek en corporate communication. In: C. Riel, Corporate Communication: Het managen van reputatie. Kluwer. P. 281-304.

12 Wempe, J., 2001. Integriteit is voorwaarde voor Maatschappelijke Betrokkenheid, in Samenleving en Bedrijf, nr. 8, april, 12-13.

13 Kaptein, M., & Wempe, J. 2000. Sustainability Management: een nieuw tijdperk. Handboek Fraudepreventie en Integriteit. Alphen a/d Rijn: Samsom: D1020-1-33.

14 Wempe, J., 2000. De onderneming, sociale rapportage en de verificatie. In: MAB, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, september, 376 – 384.

15 Wempe, J., 1999. Duurzaamheid en dialoog. In: E.Kimman, A. Schilder en F. Jacobs (red.) Drieluijk. Godsdienst, samenleving en bedrijfsethiek. Amsterdam, 157 – 165.

16 Kaptein, M, & Wempe, J. 1999. Het ethisch jaarverslag als instrument om verantwoordelijkheid te delen. Holland/Belgium Management Review, 59: 62-69.

17 Wempe, J., 1998. Morele normen voor ondernemingen. Het vuile- en velehanden-vraagstuk in de bedrijfsethiek. In: Dilemma, 3: 4-9

18 Wempe, J. 1998. Het Ethisch Jaarverslag met accountantsverklaring als wapen tegen moreel verval.” In: Beveiliging. Het vaktijdschrift voor security management. Juli/augustus 16 – 21.

19 Wempe, J. 1998. Het organiseren van integriteit. In: Desiderius Dies Lezingen 1997, Rotterdam, 1998, 7 – 24.

20 Wempe, J., 1997. Botsende waarden: Ethiek in het Buitenland. Een toelichting op de bedrijfsethiek van Thomas Donaldson. In: Tijdschrift voor Strategische Bedrijfscommunicatie, nr. 2.

21 Kaptein, M, & Wempe, J. 1996. Overheid & ethiek: integriteitsbeleid bij het Rijk, Dilemma, nr. 6: 4-6.

22 Kaptein, M, & Wempe, J., 1995. Een korpscode als wapen voor het versterken van de weerbaarheid. Interface (periodieke nieuwsbrief over innovatie, kwaliteitszorg en outputmeting bij de Nederlandse politie), Ministerie van Binnenlandse Zaken, juli: 14-23.

23 Kaptein, M, & Wempe, J., 1995. Twaalf gordiaanse knopen bij het ontwikkelen van een organisatiecode. Justitiële Verkenningen, Gouda Quint, nr. 4: 35-61.

24 Wempe, J., 1995. Ondernemingen met idealen. In: Mark It, Interuniversitair Magazine, January, 20 – 22.

25 Kaptein, M, & Wempe, J., 1994. Ethische codes als vorm van bedrijfsbeveiliging. Beveiliging, 4(7): 9-11.

26 Wempe, J., 1994. Pootje haken en organisatorische valkuilen. In: Hoffmann, Recherchetips voor het bedrijfsleven, oktober.

27 Kaptein, M, & Wempe, J., 1994. Integriteit van de politieorganisatie. In Politour, tijdschrift van de Regio Politie Utrecht, nov.

28 Wempe, J., 1994. Het geweten van de journalist. In: Filosofie Magazine, Leusden/Gent, jrg. 3 nr. 9/10.

29 Wempe, J. en M.J. Mollendans, 1994. Wegens de zenuwen: werknemer wil wao in. In: H. Dupuis, I. De Beaufort, E. van der Does, M. Hilhorst, B. Themans, J. Aartsen (red.), Wat zou u doen? Medisch-ethische casuïstiek met commentaren, Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van lochum, 218 – 224.

30 Wempe, J., 1993. Open Kaart. Een speelse inleiding tot de bedrijfsethiek. In: Filosofie en praktijk, nr. 2, 38-44.

31 Wempe, J., 1993. Corporate communication en bedrijfsethiek. In: Handboek Corporate Communication, Deventer 1993, 30 pp.; herdrukt in: C.B.M. van Riel (red.), Studenteneditie Corporate Communication, Bohn Stafleu Van Loghem, Houten/Zaventem, 1994, 365 – 394.

32 Wempe, J., 1993. Verantwoorde ondernemingspraktijken. In: Thom Geurts en Jan de Leeuw (red.), Geef bedrijfsethiek een plaats, Best : Damon, 44-55

33 Wempe, J., 1992. Bedrijven alternatief straffen. In: Trouw, 8 januari.

34 Wempe, J., 1992. Bijdragen: “Bedrijfsethiek”, “Toegepaste ethiek” en “Whistle blowing”. In: H. Willemse en C. Schavemaker (red.), Woordenboek Filosofie, Van Gorcum, Assen/Maastricht.

35 Wempe, J., 1992. Leereenheid ondernemingsethiek. Cursus Open Universiteit Ethiek, Heerlen, 267 – 284

36 Wempe, J. en J. de Vreugd. 1991. Het witwassen van Drugsgelden. Een moreel probleem voor banken en overheid. In: Dilemma, nov.

37 Wempe, J., 1990. Bedrijfsethiek: hinderlijke grens of succesfactor. Het spanningsveld tussen marketingstrategie en ethiek. In: De kracht van het contact. NIMA, Den Haag, 171 – 176.

38 Wempe, J., 1989. De deugdelijke onderneming. In: F. Geraedts en L. de Jong (red.), Ergo Cogito II, Groningen : 188 – 210.

39 Wempe, J., 1989. Wie en waarom in de bedrijfsethiek. Een gesprek over ondernemingsverantwoordelijkheid. In: A.F. Brand, E. Kimman, H.J.L. van Luijk en J. Wempe (red.): Bedrijfsethiek in Nederland. Onderneming en verantwoordelijkheid. Het Spectrum, Utrecht, 31 – 44

40 Wempe, J., 1989. Grenzen aan de klantgerichtheid van de dienstverlener. Discriminatie door uitzendbureaus. In: A.F. Brand, E. Kimman, H.J.L. van Luijk en J. Wempe (red.): Bedrijfsethiek in Nederland. Onderneming en verantwoordelijkheid. Het Spectrum, Utrecht,122 – 129

41 Wempe, J., 1989. Management en Moraal. Een inleiding tot de bedrijfsethiek. In: K.J. Nijkerk (red.), Handboek Organisatie, Samson, 1989.

42 Wempe, J., 1988. Het wetenschappelijk instrumentarium: enkele begrippen en werkwijzen. In: C.P.Veerman en J. Essers, Wetenschap en wetenschapsleer: een inleiding, Eburon, Delft.

43 Wempe, J., 1987. Bedrijf heeft een eigen verantwoordelijkheid. Artikel in de serie “Ethiek en geld verdienen”, in Trouw, 13 augustus.

44 Wempe, J., 1986. Ethiek in de bedrijfskunde.” In: Interface, nr. 3

45 Wempe, J., 1986. Het belang van ondernemingsethiek. In De Bedrijfskundige, nr. 6.

46 Een filosofe uit Enkhuizen. De opvoedingsfilosofie van Anna van der Horst en haar tijd. In: Steevast, Enkhuizen, 1984, 17 – 32.

Nieuwsbrief