Publicaties

Overzicht publicaties, onderzoeken, opinie, presentaties en interviews Willeke Slingerland d.d.17/07/15

 

Publicaties:

Willeke Slingerland, Hoe de polderdemocratie van lobbyen corruptie kan maken.
http://www.volkskrant.nl/politiek/hoe-de-polderdemocratie-van-lobbyen-corruptie-kan-maken~a4241266/

Veenhoven, R. en Slingerland, W. (2014). De vastgoedprofessional worstelt met de eigen moraliteit. In BOSS magazine No. 49

Slingerland, W. (2014). Inleiding bij het artikel van Schenkelaars, S.De rol van de Rekenkamer in het Nationale Integriteits Systeem– Een institutionele analyse van die rol in 27 EU lidstaten. Civis Mundi, 18 maart 2014. Via: http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2278

Slingerland, W. en Wempe, J. (2013). De sleutelrol van politieke partijen in het Integriteitsysteem. Civis Mundi, 27 juni 2013. Via: http://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2118

Slingerland, W., F.E. Six, en L. W.J.C. Huberts (2012). Integriteitssystemen en hun werking. In: Heuvel Van den, J.H.J. et al, (eds.) Integriteit: Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland. 1e druk. Deventer: Kluwer pp.219-238

Slingerland, W. (2012). Naar een systeemgerichte benadering van integriteit. In: Zweegers, M. en Karssing, E. (red.) Jaarboek Integriteit 2012. Den Haag: BIOS/CAOP pp.22-33 Via:

Slingerland, W. en Hulten Van, M. (2012). Nederland – Corruptieland (2). Inderdaad. Civis Mundi, 31 oktober 2012. Via http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=1953

Slingerland, W. (2011). The Fight against Trading in Influence. Public Policy and Administration, Volume 10, No. 1 pp.53-66.  ISSN 1648–2603. Via: http://www.erem.ktu.lt/index.php/PPA/article/view/228/189

Onderzoeksrapporten:

Slingerland, W., Wempe, J., Hulten van M., Beltgens, M., Karaboev, S. and Parvu, S. (2014). Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies, Assessment Report en Best Practices Manual. Sofia, Bulgaria: Center for the Study of Democracy (CSD). Link: http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lang=en&id=185875

Slingerland, W., Eijkelhof, F., Hulten Van M., Popovych O. en Wempe J. (2012) Landenstudie, ‘National integrity system assessment Netherlands’, Den Haag: Transparency International Netherlands, April 2012. Via:  http://www.transparency.org/whatwedo/pub/national_integrity_system_assessment_netherlands

Bolk, A., J. Tonino, W. Slingerland, M. van Hulten, en J. Wempe, (2011). Forensische quick scan naar het automatiseringsproject Aristoteles bij de provincie Limburg, 2011.

Opinie:

Slingerland, W. (2013) Onthul het web rond de corrupte bestuurder. Trouw, 7 december 2013. Via: http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3558200/2013/12/07/Onthul-het-web-rond-de-corrupte-bestuurder.dhtml

Slingerland, W. (2012). Ons gepolder werkt corruptie in de hand. NRC Handelsblad, 17 november 2012, Opinie & Debat pp.4-5 Via: http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2012/november/17/ons-gepolder-werkt-corruptie-in-de-hand-12579101

Conferenties:

Slingerland, W. en Wempe J. (2012) ‘Civil Society Organizations Fighting Corruption. CSOs as part of the National Integrity System’. University of Surrey Theory and Practice workshop, Surrey Verenigd Koninkrijk 8-9 juli 2012.

Slingerland, W. (2011) ‘Moral Integrity Systems’. EBEN Research Conference 2011 Does Integrity Matter? Dublin Business School Ierland 8-10 juni 2011.

Slingerland, W. (2010) ‘Trading in influence: Corruption revisited. How a better understanding of the systemic character of trading in influence can help the Council of Europe and its Member States choosing the right instruments to tackle this form of corruption.’ Paper EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance, Toulouse September 2010. Via: http://www.law.kuleuven.be/integriteit/egpa/egpa2010/slingerland_trading-in-influence.pdf

 

Presentaties:

Slingerland, W. (2015). Case studies klokkenluiders. Experience Sharing Workshop European Commission Directorate-General Migration and Home Affairs. Den Haag 2 juli 2015.

Slingerland, W. (2014). Corruptie en Integriteit. Landelijk Congres HBO Rechten.  Rotterdam 9 december 2014.

Slingerland, W. (2014). Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies in Romania. Internationaal Congres en workshops in het kader van Lectoraat Governance project Roemenië Boekarest januari, juli en oktober 2014.

Slingerland, W. (2014). De kracht van zuiver zakendoen. Groeien met je buren. In opdracht van Athena Positionering  ten behoeve van Deventer Business Plaza, 16 juni 2014 .

Slingerland, W. (2013). Conferentie Invloed en integriteit in netwerken. Juridisch Platform Twente 30 mei 2013.

Slingerland, W. (2012).Over de TI-studie naar ons nationale integriteitssysteem en de mogelijke consequenties daarvan. Symposium Integriteit en integriteitsbeleid in Nederland: Over de stand van zaken. VU onderzoeksgroep Kwaliteit van Besturen, Amsterdam 11 december 2012.

Slingerland, W. (2012). Het Nationale Integriteitssysteem. Van NIS naar LIS. Ronde Tafelbijeenkomst Saxion Hogescholen en Transparency International Nederland, Deventer 7 december 2012.

Slingerland, W. (2012).Het Nationaal Integriteitssysteem 2012: hoe maken we Nederland minder kwetsbaar voor corruptie? Presentatie en workshop. Dag van de Integriteit 2012 BIOS/CAOP, Den Haag 8 november 2012.

Slingerland, W. (2012). ‘Nederland Corruptieland?!’ Seminar Transparency International Nederland in samenwerking met Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V., Den Haag 27 september 2012.

Slingerland, W. (2012). ‘National integrity system assessment Netherlands’. Academisch seminar Erasmus Universiteit Rotterdam School of Law, Rotterdam 21 september 2012.

Slingerland, W. (2012). ‘National integrity system assessment Netherlands’. Bijeenkomst VNO-NCW Commissie Multinationale Ondernemingen, Den Haag 11 september 2012.

Slingerland, W. (2012). ‘National integrity system assessment Netherlands’ ALV Transparency International Nederland, Den Haag 2 juli 2012.

Slingerland, W. (2012). Landenstudie, ‘National integrity system assessment Netherlands’, Perspresentatie Nieuwspoort Den Haag 14 mei 2012.

Slingerland, W. (2011). Corruptie en Integriteit in het onderwijs. Bezoek Tjerkin stichting Wit-Rusland. Deventer,10 februari 2011.

Slingerland, W. (2010) Why is corruption not a priority on the Dutch agenda ?. Transparency International Nederland Annual Conference, oktober 2010.

Slingerland, W. Presentatie, ‘A reaction on Johnston’s Syndromes on Corruption’. TIRI-PIEN-SAXION Conference on Trading in Influence, Deventer april 2010.

Interviews:

Sax. (2015) Krijnsen, M. Wordt Nederland corrupter? pp.12-13. Via: http://issuu.com/saxmedia/docs/sax_maart_april_web

NPO Radio 1 (2015). De Nieuws BV, Oh oh Den Haag: Ronald van Raak en Willeke Slingerland over het uitbannen van corruptie. Via: http://www.denieuwsbv.nl/Singleview.12722.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=136040

Spanning (2015). Lucie, T. ’Bij politieke partijen mis ik een visie op integriteit’.  Uitgave jaargang 17, nummer 4, april 2015 wetenschappelijk bureau van de SP, pp.17-19 Via: https://www.sp.nl/sites/default/files/span042015web.pdf

Volkskrant (2015). Graaf de, P. ‘Ons poldermodel bevordert corruptie’. 27 februari 2015. Via: http://www.volkskrant.nl/politiek/-ons-poldermodel-bevordert-corruptie~a3875026/

Goossen, H en Sniekers, H. (2014) El Rey- Van Jager tot prooi. Een boek over het corruptieschandaal in Roermond. Interview ten behoeve van een wetenschappelijke reflectie op dit boek.

Algemene Onderwijsbond (2013). Meent van de, Y. Purmerendse school houdt uitkomst integriteitsonderzoek geheim. 30 november 2013 no. 19. Via: http://www.aob.nl/default.aspx?id=272&article=10299&q=&m=

ScienceGuide (2013). Het risico van vele petten. 6 juni 2013. Via: http://www.scienceguide.nl/201306/het-risico-van-vele-petten.aspx

Vrij Nederland (2013). Koning de, B. De lijst: politieke affaires van 1983 tot 2013. 5 maart 2013. Via: http://www.vn.nl/Archief/Politiek/Artikel-Politiek/De-lijst-politieke-affaires-van-1983-tot-2013.htm

Nieuwsuur (2012). Belangenverstrengeling langs de A73? 17 december 2012. Via: http://nieuwsuur.nl/video/452902-de-uitzending-van-nieuwsuur-17-december-2012.html

BN De Stem (2012). Dongen Van, A. Nederland gevoelig voor corruptie. 6 december 2012 p.6.

Nederlands Dagblad (2012). Geen zicht op corruptie overheid. 27 oktober 2012. Via: https://www.nd.nl/nieuws/binnenland/geen-zicht-op-corruptie-overheid.316892.lynkx

Trouw (2012). Plantinga, J. et al. ‘Sponsor onze fanfare, dan mag je bouwen’. 27 oktober 2012. De Verdieping. pp.4-5. Via:http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3338326/2012/10/27/Sponsor-onze-fanfare-dan-mag-je-bouwen.dhtml

BNR (2012). Juridische Zaken. Over het nationaal Integriteitssysteem. 25 september 2012. Via:http://saxion.nl/leefomgeving/site/_news/interview_slingerland_integriteitsonderzoek/

Binnenlands Bestuur (2012).Buitelaar, S. Meer corruptie in publieke sector, geen zicht op omvang. 23 mei 2012. Via: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/meer-corruptie-in-publieke-sector-geen-zicht-op.6261839.lynkx

Sax (2012). Risico corruptie in Nederland neemt toe. 15 mei 2012. Via: http://www.sax.nu/Nieuws/TabId/31405/art/672846/risico-corruptie-in-nederland-neemt-toe.aspx

Nieuwsbrief