Prof.dr.Johan Wempe, lector

Dr. Michel van Hulten, lector Dr. Michel van Hulten is sociograaf (UvA). Hij is oud-politicus en werkte twintig jaar buiten Nederland voor NGOs, de Nederlandse regering en voor UNDP en Wereldbank. Hij heeft ruime internationale ervaring met de studie van corruptie en integriteit, met name in Afrika en Centraal-Europa. In zijn onderzoek richt hij zich op definiëring, waarneming en kwantificering van corruptie, en op specifieke kenmerken van corruptie in noordwest-europa (belangenverstrengeling). Hij heeft in het bijzonder belangstelling voor preventie van corruptie, meer dan voor repressie. Dat laatste ziet hij meer als een taak voor politie en justitie. Ga voor informatie over zijn publicaties naar www.corruptie.org

Mr. Willeke Slingerland, docent/onderzoeker Willeke Slingerland (1979) is sinds september 2009 verbonden aan het lectoraat Governance, waar zij bezig is met een promotieonderzoek naar het kwalificeren en kwantificeren van corruptie. Hiervoor heeft zij internationaal en Europees recht gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook is zij werkzaam geweest als fractiemedewerker binnen de Tweede Kamer en teamleider Benelux bij Electronic Data Systems in Engeland. Binnen Saxion is Willeke Slingerland tevens projectleider van het vierde jaar van de Engelstalige opleiding International Law van de Academie Bestuur en Recht.

Oksana Popovych  Oksana Popovych works at Chair Governance since 2009. She is inspiring and coordinating the Honours Programme Factory of the Future, wherein students together with companies’ employees carry out research on possible sustainability transformations in the companies involved. The central idea is Cradle to Cradle and its possible applications at products and processes. As a member of research group Oksana is busy with research on governance aspects of the C2C implementation and connected to it preservation of value. Since recently she is organizing a master-class that aims to improve system and chain thinking for parties involved in sustainable energy supply and energy efficiency projects in Ukraine. The participants of this master class are employees of companies working in the field of sustainable energy in Ukraine as well as students of local universities. Saxion realizes this project together with a number of Dutch businesses and the Netherlands Ukrainian Sustainable Energy Platform.

Nieuwsbrief