E. SikkemaCorruptie van ambtenaren in de Nederlandse strafwetgeving
QUOTE: Corruptie is als zodanig geen juridisch begrip; de term komt in het wetboek van strafrecht niet voor. In de literatuur worden vele verschillende definities van corruptie gehanteerd. UNQUOTE

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Figitur-archive.library.uu.nl%2Flaw%2F2008-0331-200303%2FSikkema-%2520Ambtelijke%2520corruptie%2520in%2520de%2520strafwetgeving.doc&ei=18VaUJHxB-6U0QWly4CAAg&usg=AFQjCNFooVQ3vg8tu7zJa7Vga-h-0-NqeQ&sig2=7koBD82Wz2a9hZXo5TyeKw

Nieuwsbrief