Transparency International Nederland  (www.transparencyinternational.nl) is een vereniging die onderdeel is van Transparency International, een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie (NGO) die leiding geeft aan de inspanningen om integriteit, inzichtelijkheid en toerekenbaarheid te bevorderen en daarmee de corruptie in de wereld uit te bannen. Transparency International werkt hiertoe onder andere samen met regeringen, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld om de realisatie van effectieve wetgeving en beleid die de samenleving meer inzichtelijk en integer maken te bewerkstelligen. Jaarlijks publiceert Transparency International onder meer het Global Corruption Report en de Corruption Perceptions Index.

Zie ook onder ‘Links’ de website van het ‘chapter’ en het Secretariaat van Transparency International Nederland, dat ‘strijdt tegen corruptie in Nederland’ met o.a. doorverbinding naar TI-Secretariaat in Berlijn, en tot Europese documenten, en het BIOS-Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector van het Ministerie van BZK.

Nieuwsbrief