Civis Mundi, Corruptie & Integriteit met o.a. oratie Johan Wempe

160519, Civis Mundi #37, 19 mei 2016

(1) website Kenia, (2) oratie Johan Wempe, (3) Politie-doden

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2961

Geselecteerde website van de maand in juni

door Michel van Hulten, donderdag 19 mei 2016

In dit nummer 37 van Civis Mundi kies ik voor Kenia om lezers de weg te wijzen naar een andere website die ook voor ons belangwekkend is in de strijd tegen corruptie.
In #36 koos ik voor een thema: wetshandhaving i.v.m. wilde dieren in Afrika. Interessant omdat daar blijkt dat je door na te streven de wet te handhaven successen kunt boeken (is dat niet opmerkelijk?).

Nu kies ik voor een land dat velen denken te kennen als ‘zeer corrupt’. Weinigen kennen het als ‘zeer actief’ in de bestrijding van corruptie. Dat kan veranderen.

Opmerkelijk is te ervaren hoe sommige Kenianen hun nek durven uit te steken in heel wat beroerder en bedreigender omstandigheden, dan anderen hier in Nederland die pas hun nek durven uitsteken in de strijd tegen corruptie als hun eigen positie daardoor niet in gevaar wordt gebracht.

Ga naar: http://www.tikenya.org/

———————————————-

 

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2962

 

Corruptie en ethiek

Prof. dr. J.F. (Johan) Wempe
benoemd tot hoogleraar Business Ethics aan de Vrije Universiteit,
[Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, Categorie Business and Organisation]

aanvaardde  zijn ambt op vrijdag 13 mei 2016 met het uitspreken van de rede:

Morele moed van ondernemingen, de contouren van een prospectieve ethiek

http://vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2016/apr-jun/13mei_profdr-jfdb-wempe.aspx

Ontleend aan de uitnodiging ter bijwoning van het uitspreken van de oratie:

Prospectieve ethiek is nodig om morele vraagstukken op te lossen

Morele vraagstukken zijn in de kern de grote vraagstukken van deze tijd . Dat geldt voor het klimaatprobleem, de crisis in het financiële systeem, het vluchtelingenvraagstuk, het grensoverschrijdende terrorisme en bijvoorbeeld het probleem van obesitas. Ethische theorieën schieten tekort om de morele kern van die vraagstukken als zodanig te begrijpen en op basis van dergelijke morele begrippen een stukje dichter bij een oplossing te brengen. In zijn openbare les gaat Johan Wempe in op de vraag hoe we een toekomstgerichte, prospectieve ethiek, kunnen ontwikkelen die inzicht geeft in de morele kern van deze vraagstukken en kan helpen bij oplossingen voor de toekomst.

Bedrijven spelen een grote rol in het ontstaan van deze grote maatschappelijke vraagstukken, maar kunnen ook een grote rol spelen bij het vinden van de oplossing door deze een stapje dichterbij te brengen. “Dat vergt morele moed van ondernemingen, het denken over de grenzen van de eigen verantwoordelijkheden en een keuze om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Onderwijs, met name het bedrijfskunde-onderwijs, heeft hier ook een belangrijke taak. Docenten moeten de studenten voorbereiden op een rol binnen bedrijven en organisaties van de toekomst”, aldus Wempe. Hij verkent in zijn oratie de contouren van een prospectieve ethiek voor bedrijven.

Te beperkte rol ethici
Het is verbazingwekkend hoe beperkt de bijdrage van ethici is aan de debatten over deze vraagstukken en hoe weinig morele argumenten ze in die debatten aandragen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de gerichtheid van de ethiek op individuele menselijke beslissingen en het onderzoeken van de schuldvraag, wie kan achteraf waarvoor verantwoordelijk gehouden worden? De oplossingen die uit deze manier voortkomen hebben soms zelfs een averechts effect: mensen gaan zich indekken, vallen terug op regels en procedures en durven niet meer over de grenzen van hun eigen strak omschreven bevoegdheid te kijken. Verantwoordelijkheden worden ingeperkt of afgeschoven.

Wereldproblemen die we moeten oplossen
We leggen het probleem bij de financiële crisis uit als een probleem van graaiende topbankiers. We zoeken de oplossing nu in meer toezicht op die bankiers en in een bankierseed. Ook staan er nu al meer fossiele energiereserves op de balansen van bedrijven dan we de komende decennia kunnen benutten. Over het algemeen zijn we het er over eens dat we als wereldsamenleving de gemiddelde temperatuurstijging van de aarde terug moeten dringen tot twee graden om de klimaatverandering niet te laten ontaarden in ontwrichtende processen. Consumenten en bedrijven kijken hierbij verwachtingsvol naar overheden die falen om richting te geven aan de noodzakelijke veranderingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

Ga voor de volledige tekst van de oratie naar www.feweb.vu.nl/oration-wempe

————————————-

http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2963

Politie-doden

door Michel van Hulten, donderdag 19 mei 2016

In Civis Mundi #36 publiceerde ik mijn reactie (http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2928 )

op een artikel van Toonen en Duijst in  Cahiers Politiestudies #37 (http://www.maklu.be/link/9789046607244it.pdf)

over het verdwijnen van dossiers die betrekking hebben op doden die vallen terwijl de personen in kwestie op het moment van hun overlijden onder politietoezicht staan dan wel in bewaring zijn gesteld. Een alleszins opmerkelijk aantal verdwenen dossiers. Ik beloofde toen een weerwoord van de oorspronkelijke auteurs. Helaas heb ik zo’n weerwoord (nog) niet ontvangen.

Wel kwam er bericht van dhr  Lodewijk Gunther Moor (Projectsecretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid – SMV) die meldde: ‘uw artikel en de reactie van Toonen en Duijst daarop komen te staan in de eerstvolgende aflevering van Cahiers Politiestudies. En zo hoort het ook, u reageert op een stuk uit de Cahiers en de auteurs reageren vervolgens op uw stuk natuurlijk weer in de Cahiers. De normale procedure dus.’ Op 24 april herinnerde ik dhr Gunther Moor aan deze toezegging.

Ik ben in afwachting tot ik de lezers van Civis Mundi ook kan bedienen. Neem ondertussen kennis van de oorspronkelijke studie en van mijn vorige inhoudelijke reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief