Corruptie in Nederland is erger dan men denkt

NRC 22 oktober 2012 Van Hulten: Corruptie in Nederland

Jos van Rey, Ton Hooijmayers, zo zijn er meer zaken

Is er nu wel meer corruptie dan eerder maar wordt er nu meer bekend? Zijn het vooral VVD’ers? Is ‘Links’ schoner? Corruptie kost ons geld, breekt onderling vertrouwen af, zorgt voor verkeerde besluiten die te veel kosten of niet opleveren wat ze beogen.

http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2012/9/20121022___/1_14/NRC_20121022_1_008_article1.pdf

 

2 responses to “Corruptie in Nederland is erger dan men denkt

 1. Het blijkt, dat OM nu pleit voor speciale teams voor inzet bij woonwagenkampen.
  Echter het blijkt dat het dringend nodig is om de corruptie bij de overheid (ambtenarij, rechtspraak-Westenberg, Kalbfleisch, Numann…)te bestrijden. Bij onderzoek/verhoor van rechter Westenberg is gebleken, dat deze Westenberg € 220.000 bijverdiende via juridische adviezen. Dat mag een rechter helemaal niet doen ! Hoe kan een rechter objectief en boven de partijen staan met zulke bijverdiensten ?

  Daarom zou het gepast zijn om speciale teams te formeren om de corruptie bij de overheid incl rechtspraak te bestrijden.

  En zoudt U Transparency International op de hoogte willen stellen van deze gang van zaken in NL ?

  Antwoord MvH: ik kopieer uw bericht naar TI-Nederland. Het lijkt me dat u een zinnig voorstel doet.

 2. Het is verheugend , dat het woord corruptie in Nederland eens uitgesproken wordt, en niet alleen in verband wordt gebracht met karakteristieke ‘foute’ landen in het Zuideuropese of Oosteuropese mythische patroon. Het is mij al lang duidelijk , dat de vermenging van religie en politiek in Nederland gezorgd heeft voor een ‘eerst wij,dan zij’-netwerk, dat gedoogd is , en gestimuleerd vanuit beide achtergronden.
  Dat democratie daar haaks op staat, is de gemiddelde Nederlander op school al niet duidelijk geworden , waarschijnlijk door het ontbreken van openbaar onderwijs , dat haar taak serieus neemt. Ook de publieke media zijn naar mijn mening debet aan het principe , dat het bij een stroming behoren , uitsluit om over moraal na te denken….De geborgenheid van het ergens bij horen , is fijn , en een deugdelijk argument , om het kritische verstand los te laten.
  Het is prettig te merken , dat het vanaf nu bon ton zal zijn om dit corruptie te noemen, een taboe-woord , sinds ik mij kan herinneren. Michel van Hulten, alle succes gewenst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief