ex-agent ‘Y’ info in staccato, wangedrag bij politie

 

140518, ‘Y’, info in staccato, ga naar www.corruptie.org voor documentatie

 

                        ‘Y’

Commissarisen van Politie dekken elkaar wanneer een collega beschuldigd wordt van wangedrag, als die collega al niet crimineel bezig was. De kleine straatagent is de klos.

Academisch onderzoek toont aan dat een Commissaris van Politie inderdaad gestelde regels overtrad, en daarmee doorging, wat uiteindelijk leidde tot het ontslag van ‘Y’. Vervolgens blijkt uit berichten van andere agenten dat het heel normaal is om het af te leggen tegen een hogergeplaatste. Een herkenbaar patroon voor vele ‘klokkenluiders’.

 

Tijdstip:         In 2005 werd een agent ontslagen. Plaats van handeling Gorcum.

Misdrijf (?):   een ingezonden brief op 22 juni 2004 in de Gorcumse Courant, anoniem (‘naam/adres bij redactie bekend’), over a-sociaal parkeergedrag van de plaatselijke politiecommissaris.

Kwalificatie:  Foei, wel een uitbrander waard! Maar ontslag?

Afhandeling: door de beschuldigde commissaris, rechter in eigen zaak.

Beschuldigde (ten onrechte als ‘verdachte’ benoemd): ontkend.

Vervalsing: onder ‘Stukken van overtuiging’ (SVO): een mogelijk vervalst document van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), nr. RPZHOZ/04 – aanvrage bij Rijksrecherche (RR) dit na te gaan, wordt niet opgevolgd.

Verslagen: diverse besprekingen (verhoren?) door RR en Politie ontbreken.

Dossier: van de ontslagen agent is voortijdig deels vernietigd, (conform filmrolletje Srebrenica, telefoontap Van Rey en verloren betalingsbewijs van Opstelten).

KLPD excuseert zich hiervoor op 28 sept. 2012 (kenmerk 2012/32221).

Dossier: op 8 februari 2013 overhandigd aan RR. Geen inhoudelijke reactie verkregen.

Wederhoor: De Commissaris van Politie van Gorcum, Mw Germaine Willink, blijft afgeschermd voor de onderzoeker, ‘wederhoor’ –  normaal in elk onderzoek – is daardoor niet mogelijk. Geen enkele andere politieofficier reageert inhoudelijk op ons dossier.

Klacht: ingediend bij Klachtenbureau van Nationale Politie. Antwoord (negatief) komt  van Korpschef G.L.Bouman. Zijn onderzoekers blijven onbekend, rapport onbekend.

 

Mevrouw Willink wordt uit de wind gehouden.

Agent wordt eervol ontslagen met behoud van salaris en pensioenrechten.

Naar verluidt zijn er zo ‘honderden gevallen’ in het land. Dit is slechts een voorbeeld.

Afgezien van persoonlijke consequenties, wat kost ons dit per jaar aan wachtgelden?

Wat kost het aan vertrouwen in de Politie? Wat is er aan de hand bij de Politie?

 

Lijsttrekkker Lijst 17, Ikkiesvooreerlijk.eu: dr. Michel van Hulten, SAXION Academie Bestuur, Recht en Ruimte, tel 0320-221 279, michel@vanhulten.com,

zie voor documentatie  www.corruptie.org → Onderzoek → ‘Y’ en de politie → en lees alle kern-rapportage.

——————————————————————-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief