Vernieuwde CPI is ‘nep-nieuw’

121205-3, nieuwe CPI is nep.
Dr. Michel van Hulten, Lelystad, www.corruptie.org
(ga naar: http://www.transparency.org/cpi2012/results)
9 December is elk jaar de dag die door de VN is uitgeroepen tot ‘internationale anti-corruptiedag’. Een voorschot wordt geleverd door Transparency International (TI) met de publicatie op 5 december van de Corruptie Percepties Index 2012 waarin vrijwel alle landen van de wereld op een rij worden gezet van minst tot meest corrupt. Nederland scoorde 8.9 (op een schaal van 1 tot 10) in 2011 en werd 7e. Nu, 2012, scoort Nederland 84 (inderdaad zonder decimaalpunt) en wordt 10e, deels omdat Canada met gelijke score, in het alfabet voorgaat op Nederland en 9e wordt.

Daarmee is dan een van de belangrijkste vernieuwingen in de CPI vermeld, de komma is één plaats opgeschoven. Dit wordt uitdrukkelijk in de toelichtende documenten als vernieuwing gemeld. Voorts is het aantal bronnen van gegevens veminderd van 17 in 2011 naar 13 in 2012 door het laten vervallen van dubbelvermeldingen, dwz. vier  identieke bronnen uit opeenvolgende jaren worden niet meer tegelijk gebruikt in hetzelfde jaar. De statistisch noodzakelijke gelijkstelling per bron van het slechtste resultaat dat een land boekt met 0.0 en het beste resultaat met 10.0, wordt in 2011 verbeterd door een meer absolute onder- en bovengrens die voor alle bronnen gelijkelijk geldt. Daardoor is het verantwoord om ook over de jaren heen uitkomsten te vergelijken. Voor dat doel is ook de uitkomst zoals gevonden voor alle landen in 2012, tot ‘0-meting’ verheven, en zullen resultaten in volgende jaren worden genoteerd als mate van afwijking van het resultaat in 2012. Dan hebben we het eigenlijk met de vernieuwingen wel gehad.

Het is droevig maar waar. De ‘nieuwe’ CPI, wel bij herhaling aangekondigd door Transparency International-TI in Berlijn, is er niet gekomen. Wat ‘nieuw’ genoemd wordt, is feitelijk ‘nep’, omdat belangrijke kritiekpunten op de voorgaande CPI’s die sinds 1995 gepubliceerd worden, niet zijn aangepakt.

De ‘nieuwe’ CPI is nog steeds gebaseerd op ‘percepties’, op ‘gedachtenspinsels’ van waarnemers die overigens best wel weten wat er aan rot in onze samenleving voorkomt. Ze zitten er midden in. Ze zijn dikwijls zelf de veroorzakers van dat rot. Denk aan de jongste gevallen alleen al in Nederland: de wegens belangenverstrengeling gemankeerde gedeputeerde van Limburg, Jos van Rey (nu ook ex-Eerste Kamerlid), de oud-gedeputeerde Hooijmaijers van Noord-Holland, en met als  jongste aanwinsten de huidige staatssecretaris voor de Belastingen Weeckers, en het VVD Tweede Kamerlid Mw Karin Straus die de voor politieke partijen wettelijk geldende financieringsregels overtraden bij hun respectieve verkiezingscampagnes voor de Tweede Kamer deze zomer. Bovendien kwam die medefinanciering dan ook nog eens van de van omkoping verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol. Van hun kant hoor je dan woorden als ‘slordigheid’ en ‘onhandig’. Kunnen bijstandsfraudeurs zich zulke verontschuldigingen veroorloven? Zij worden wel bestraft.

Ook de nieuwe CPI gaat niet over feiten. Nog steeds is corruptie onbekend. Betaler en profiteur houden het geheim. Mogelijk mede omdat ook zij zich ervoor schamen, maar ondertussen profiteren ze wel, althans dat denken ze. Veel lust om corruptie te bestrijden wordt daardoor bij machthebbers (lees: corruptelingen) niet opgewekt.

De informatie die TI ophaalt om de CPI-2012 te kunnen samenstellen deugt nog steeds niet omdat ze eenzijdig is. Er is geen sprake van racisme ook al zijn de ondervraagden en de rapporteurs wel erg veel blanken. De keuze van de 13 onderliggende onderzoeken brengt dat haast automatisch mee. Waarom juist deze 13 onderzoeken de grondgegevens leveren, en welke andere onderzoeken zijn bekeken op hun bruikbaarheid, maar zijn afgevallen, wordt niet vermeld. De eenzijdigheid schuilt in de gelijke sociaal-economische achtergrond van de respondenten en onderzoekers. Het gaat niet om ‘ras’, wel om ‘klasse’.

De ondervraagden en rapporteurs stammen in overweldigende mate uit kringen van blanke mannen in leidende uitvoerende en onderzoeks-posities (‘machthebbers’ dus), die werk en een goed inkomen hebben, goed opgeleid zijn (dikwijls met een MBA-inhoud of -achtergrond), ‘expatriates’ (buitenlanders) in het land waaruit ze rapporteren, Engels sprekend. In de onderzochte steekproeven uit de bevolking waar de informatie wordt gezocht, ontbreken vrouwen, werklozen, (hand)arbeiders (‘blue collar workers’), lager opgeleiden, gehandicapten, kortom de armen en machtelozen. Francofone en Spaans/Portugese en Chinese studies ontbreken. Zonder nadere uitleg gaan de makers van CPI-2012 voorbij aan het advies van de twee belangrijkste adviseurs-hoogleraren van Columbia-University en London School of Economics die moesten helpen de CPI tot een geloofwaardig en wetenschappelijk verantwoord product te maken. Weliswaar spraken zij hun tevredenheid uit over de reeds gebruikte bronnen (ik ben daarover verbaasd, ook omdat ze hun tevredenheid niet nader verklaren), maar niet onvermeld lieten dat de CPI aan feitelijke kracht zou winnen als meer algemeen publieke-opinie onderzoek mede een rol zou spelen in het bepalen van de eindscores. Dan komen ook feiten aan bod.

Eigenlijk zou ik deze eenzijdigheid moeten toejuichen omdat met name in de ‘klasse’ van de machtigen en rijken (dat zijn bovenmatig dikwijls dezelfden) het grote ‘corruptie-rot’ zit. Het is dus een heel goede keuze om juist in die kring de ervaringsdeskundigen te zoeken en die mee te laten aanwijzen wat er aan corruptie in de wereld bestaat? Was het maar waar. Hun belang bij corrupt gedrag is te zeer gediend met het onbekend blijven van de echte corruptie en daarom is en blijft corruptie alomtegenwoordig.

TI bevindt zich overduidelijk in een gevarenzone door de bijna honderd procent financiering die van regeringen wordt verkregen. Nederland betaalde in 2010 €750.000,  en in 2011 €1,2 miljoen. Mede-financiers waren Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Engeland (VK), Finland, Frankrijk, Ierland, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Spanje, Thailand, USA, Zweden, Zwitserland. Hun gezamenlijke bijdrage is royaal €21 miljoen tegen nog geen miljoen van stichtingen, bedrijven en anderen. De Nederlandse bijdrage werd door de vorige verantwoordelijke bewindspersoon Ben Knapen verhoogd naar €1,2 miljoen per jaar in de periode 2011-2014, dit terwijl overal elders subsidies verdwenen of verlaagd werden. Ondertussen werd tot in een Tweede Kamerdebat aan toe erkend dat het product ‘CPI’ wetenschappelijk-methodisch niet deugt. Nederland is kennelijk wel blij met zijn goede plaatsing.

*****

2 responses to “Vernieuwde CPI is ‘nep-nieuw’

 1. Vandaag verdiepte ik mij in de website van TI Nederland en overwoog of ik misschien donateur zou worden. Bij nadere bestudering van de website merkte ik dat deze helemaal niet meer up-to-date was (jaarverslagen tot 2008), informatie bulletins tot 2010 en andere onduidelijke, vage informatie.

  Toen ik ook wat nader keek naar de bestuursleden bekroop mij net zo’n gevoel als ik heb bij het Republikeins Genootschap: hier is een instelling of organisatie die suggereert een bepaald doel na te streven maar in werkelijkheid op een listige manier met het tegenovergestelde blijkt bezig te zijn, de instandhouding van hetgeen ze beweerd te bestrijden!

  Reactie M. van Hulten:
  Ik heb de voorzitter van TI-Nederland gevraagd te reageren. Hij voelt daar niet voor. Ik doe dat wel.
  U kunt geen donateur worden van TI-Nederland, wel lid. Ik beveel u aan dat te doen dan kunt u binnen uw lidmaatschap meewerken aan verbetering van deze organisatie. Met andere woorden: zelf de handen uit de mouwen steken!
  U leert dan tevens de bestuursleden kennen en ontdekt wellicht dat uw perceptie van deze bestuursleden niet strookt met de werkelijkheid. U weet inmiddels dat ik vind dat ook op andere punten binnen TI de percepties de feiten niet dekken. In uw geval is dat maar goed ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Nieuwsbrief